Chirurgia 1 | 2016

SPIS TREŚCI

Wnętrostwo – przegląd literatury, aktualne trendy i wytyczne.

Jerzy Niedzielski, Elżbieta Oszukowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer,
Chirurgia 1 | 2016
Cena:5 zł

Wpływ przezskórnego drenażu otrzewnej na parametry wentylacyjne, hemodynamiczne i zapalne noworodków z NEC lub SIP

Iwona Rzewnicka, Anna Piotrowska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Bożena Kociszewska-Najman,