Mechanizmy upośledzenia wzrastania u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Jarosław Kierkuś, Sylwia Szymańska, Edyta Szymańska, Agnieszka Wegner,