Trudności w rozpoznawaniu chorób u dzieci manifestujących się wstępnie gorączką niejasnego pochodzenia

Piotr Gietka, Anna Wieteska-Klimczak, prof. dr hab. Janusz Książyk, Anna Smorczewska-Kiljan, Magdalena Krzewicka,