Podsumowanie badań nad doświadczalnym modelem immunoterapii w białaczkach

dr hab. Włodzimierz Łuczyński, Anna Stasiak-Barmuta, Maryna Krawczuk-Rybak, Elżbieta Iłendo, Oksana Kowalczuk, Iwona Malinowska, Małgorzata Mitura-Lesiuk,