Analiza przyczyn zgonów u dzieci w latach 2003-2013 – badanie jednoośrodkowe w aglomeracji poznańskiej

Krystyna Gontko-Romanowska, Zbigniew Żaba, Magdalena Łukasik-Głębocka, Paweł Panieński, Michał Szemień,