Zespół Guillaina-Barrégo − zmienny obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Krystyna Szpura, Katarzyna Mazur-Melewska, Wojciech Służewski, Magdalena Figlerowicz,
Cena:5 zł