Acyduria 3-metyloglutakonowa − częstość występowania, interpretacja, rekomendacje

Magdalena Pajdowska, Joanna Trubicka, Dariusz Rokicki, Dorota Piekutowska-Abramczuk, Katarzyna Iwanicka-Pronicka,