Stanowisko zespołu ekspertów dotyczące choliny jako składnika pokarmowego o znaczącym wpływie na zdrowie człowieka

Agata Chmurzyńska, Irena Białokoz-Kalinowska, Romuald Dębski, Krzysztof Drews,