Wrodzone wady metabolizmu przez przypadki. Obraz kliniczny i ocena efektów leczenia pacjentów z tyrozynemią typu 1

Magdalena Wojtyło, Dorota Wesół-Kucharska, Magdalena Pajdowska, Ewa Ehmke vel Emczyńska-Seliga,