Diagnostyka mikroskopowa odrzucania humoralnego w miąższowych narządach przeszczepionych

Sylwia Szymańska, Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki,
Cena:5 zł