Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa trzustki – nowa choroba czy kolejna manifestacja zespołu metabolicznego?

Natalia Wasilewska, Aleksandra Filimoniuk, Magdalena Kucharska, Artur Rycyk,