Frenotomia u noworodków i niemowląt – przegląd aktualnej literatury i propozycja zaleceń

Monika Żukowska-Rubik, Katarzyna Jasińska, Katarzyna Raczek-Pakuła,