Obraz kliniczny i ocena efektów leczenia pacjentów z acydurią propionową

Maria Pękała, Dorota Wesół-Kucharska, Magdalena Kaczor, Magdalena Pajdowska,