Trudności w doborze diety przemysłowej u niemowlęcia karmionego przez gastrostomię – opis przypadku

Agnieszka Szmurło, Małgorzata Matuszczyk, Paulina Paulina Mika-Stępkowska,