Histiocytoza – co w badaniu podmiotowym i przedmiotowym powinno wzbudzić podejrzenia pediatry w poradni

Magdalena Świtkowska, Anna Szadkowska, Piotr Buda, Andrzej Kościesza,