Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby (FNH) jako problem diagnostyczno-terapeutyczny

Wojciech Grabosz, Magdalena Świtlicka-Zalewska, Anna Kowalczyk, Magdalena Bona,