Wybrane choroby skóry okresu noworodkowego i niemowlęcego

Małgorzata Bojanowska, Anna Dąbrowska, Edyta Newman,