Pediatria 3 | 2012

SPIS TREŚCI

Biegunka w pediatrii.

dr Carlos Lifschitz,
Pediatria 3 | 2012

Kliniczne zastosowanie probiotyków, prebiotyków i synbiotyków u niemowląt.

Aleksandra Banaszkiewicz, Aleksandra Pituch,
Pediatria 3 | 2012