Pediatria 2 | 2009

SPIS TREŚCI

Chemik w panteonie medycyny – z historii badań nad witaminą C.

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz,
Pediatria 2 | 2009

Zalecenia pielęgnacji centralnych kaniul żylnych tunelizowanych.

Anna Wieteska-Klimczak, prof. dr hab. Janusz Książyk,