Pediatria 3 | 2008

SPIS TREŚCI

Ogólne zasady wykonywania szczepień ochronnych.

prof. dr hab. Jacek Wysocki,
Pediatria 3 | 2008

Szczepienia ochronne przed podróżą.

lek. med. Anna Rybak,
Pediatria 3 | 2008

Krytyczne wady serca – diagnostyka prenatalna.

Joanna Szymkiewicz - Dangel,
Pediatria 3 | 2008