Pediatria 2 | 2013

SPIS TREŚCI

Nowości i zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2013.

Maja Klaudel-Dreszler,
Pediatria 2 | 2013
Cena:5 zł

Co warto by zmienić w nowym Programie Szczepień Ochronnych na rok 2014?

prof. dr hab. Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, Radosław Motkowski, Katarzyna Bernat - Sitarz,