Pediatria 2 | 2010

SPIS TREŚCI

Propozycja standardu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z podejrzeniem pierwotnego lub wtórnego zespołu hemofagocytarnego w oparciu o doświadczenia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

lek. med. Maja Klaudel‑Dreszler, Olga Rutynowska‑Pronicka, Piotr Gietka, Dariusz Rokicki, Bożenna Dembowska‑Bagińska, Barbara Piątosa, dr hab. Piotr Socha,