Pediatria 4 | 2013

SPIS TREŚCI

Autoimmunizacyjna neutropenia niemowląt - najczęstsza przyczyna przewlekłej neutopenii u dzieci młodszych. Propozycja algorytmu diagnostycznego i terapeutycznego.

Maja Klaudel-Dreszler, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Krzysztof Kałwak,
Pediatria 4 | 2013
Cena:5 zł

Zastosowanie taurolidyny w zapobieganiu zakażeniom odcewnikowym.

Diana Kamińska - Gocał,
Pediatria 4 | 2013
Cena:5 zł