Pediatria 6 | 2015

SPIS TREŚCI

Fermentowane mleko modyfikowane: aktualny stan wiedzy

Jędrzej Sarnecki,
Pediatria 6 | 2015
Cena:5 zł

Ekstremalna otyłość o wczesnym początku spowodowana obecnością nieaktywnej biologicznie leptyny

Łukasz Obrycki, Jędrzej Sarnecki, Mieczysław Litwin,
Pediatria 6 | 2015
Cena:5 zł