Pediatria 1 | 2016

SPIS TREŚCI

Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Hanna Szajewska, Andrea Horvath, Anna Rybak, Piotr Socha,
Pediatria 1 | 2016
Cena:5 zł

Zalecenia dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Czech-Kowalska,