Pediatria 4 | 2016

SPIS2 TREŚCI

Gen FTO – jego funkcja i związek z otyłością

Jędrzej Sarnecki, Mieczysław Litwin,
Pediatria 4 | 2016
Cena:5 zł