Pediatria 1 | 2011

SPIS TREŚCI

Jak powstają nowe leki (w 100 lat po aspirynie)

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Janusz Obukowicz,
Pediatria 1 | 2011

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież

dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Janusz Książyk, dr hab. Teresa Jackowska, dr hab. Halin Weker,