Pediatria 3 | 2011

SPIS2 TREŚCI

Postępowanie w zatruciu muchomorem sromotnikowym u dzieci.

prof. dr hab. Irena Jankowska, prof. dr hab. Józef Ryżko, Elżbieta Pietraszek-Jezierska, Cezary Prokurant,