„Poradnik dyżuranta – pediatria” (wersja PDF)

INFORMUJEMY, ŻE PUBLIKACJE W FORMACIE PDF ZOSTAŁY ZABEZPIECZONE PRZED MOŻLIWOŚCIĄ DRUKOWANIA ORAZ OZNAKOWANE I ZABEZPIECZONE WATERMARKIEM. WSZELKIE NIELEGALNE PRÓBY KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WW. PUBLIKACJI SĄ ZABRONIONE!

Pod redakcją: Piotra Budy i Ryszarda Grendy

Rozdziały zawierają instrukcje postępowania w stanach nagłych − od udzielenia pierwszej pomocy, wskazania do hospitalizacji po podanie nazw koniecznych leków i ich dawek w poszczególnych stanach chorobowych i grupach wiekowych dzieci. W poradniku umieszczono także poważne i kategoryczne zakazy oraz ostrzeżenia. Uwagę czytelnika przyciągają teksty w czerwonych ramkach z napisem „Zapamiętaj!” czy „Uwaga!”. Każdy rozdział przygotowano według przejrzystego schematu, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z poradnika. 

41 autorów 

43 tematy dotyczące nagłych problemów klinicznych   


SPIS TREŚCI

1.    Anafilaksja - Marta Szwarc-Bronikowska, Anna Wieteska-Klimczak 

2.    Bezdech - Andrzej Piotrowski 

3.    Ból brzucha - Ludmiła Bacewicz 

4.    Ból w klatce piersiowej - Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Małgorzata Żuk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, 

5.    Monika Kowalczyk-Domagała, Łucja Gorbacz-Mrowiec 

6.    Drgawki - Dariusz Chmielewski 

7.    Duszność - Milena Greczan, Małgorzata Piłat, Piotr Buda, Marek Migdał 

8.    Gorączka i zespoły uogólnionej reakcji zapalnej - Piotr Buda, Anna Wieteska-Klimczak 

9.    Hiperamonemia i inne nagłe stany metaboliczne - Dariusz Rokicki 

10.    Hiperglikemia, cukrzycowa kwasica ketonowa - Małgorzata Wajda-Cuszlag, Mieczysław Szalecki 

11.    Hipoglikemia - Dominika Jedlińska, Dariusz Gruszfeld 

12.    Hipokalcemia i przełom hiperkalcemiczny - Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin 

13.    Inwazyjna choroba meningokokowa - Piotr Buda, Andrzej Piotrowski 

14.    Nagłe zatrzymanie krążenia - Andrzej Piotrowski 

15.    Niedoczynność kory nadnerczy - Elżbieta Moszczyńska 

16.    Niewydolność serca - Małgorzata Żuk, Anna Sądel-Wieczorek 

17.    Omdlenia - Małgorzata Żuk 

18.    Oparzenia przewodu pokarmowego - Marek Woynarowski 

19.    Ostra biegunka - Piotr Buda, Janusz Książyk 

20.    Ostra niewydolność nerek - Ryszard Grenda 

21.    Ostra niewydolność wątroby - Irena Jankowska, Piotr Socha 

22.    Ostre stany w onkologii i hematologii - Agnieszka Brożyna, Monika Drogosiewicz, Bożenna Dembowska-Bagińska 

23.    Ostre zaburzenia psychiczne - Maria Zielińska-Michałkiewicz 

24.    Pilne i nagłe stany nadciśnieniowe - Łukasz Obrycki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin 

25.    Połknięcia ciał obcych - Marek Woynarowski 

26.    Przetoczenia preparatów krwiopochodnych - Andrzej Piotrowski 

27.    Sedacja i analgezja - Andrzej Piotrowski 

28.    Sepsa - Andrzej Piotrowski 

29.    Tachy- i bradyarytmie - Katarzyna Bieganowska 

30.    Wstrząs - Andrzej Piotrowski 

31.    Wymioty - Diana Kamińska, Piotr Buda 

32.    Zaburzenia gospodarki potasowej - Piotr Buda, Janusz Książyk 

33.    Zaburzenia gospodarki sodowej i wody - Piotr Buda, Janusz Książyk 

34.    Zaburzenia świadomości - Piotr Buda 

35.    Zakrzepica centralnego dostępu naczyniowego - Mikołaj Danko, Katarzyna Tobota, Janusz Książyk

36.    Zapalenie mózgu - Piotr Buda, Barbara Szal-Karkowska 

37.    Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - Piotr Buda, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak 

38.    Zatrucia - Ryszard Grenda 

Dodatki 

1.    Lista kontrolna zleceń lekarskich - Piotr Buda 

2.    Przygotowanie do zabiegów operacyjnych - Piotr Buda 

3.    Modyfikacja dawkowania leków - Ryszard Grenda 

4.    Interakcje leków - Ryszard Grenda 

5.    Antybiotykoterapia w wybranych stanach nagłych - Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat 

6.    Leki stosowane w wybranych stanach nagłych - Piotr Buda 


Cena: 70 zł