Księgarnia

"Ultrasonografia w diagnostyce chorób u noworodka" 200 zł (cena okładkowa 250 zł)

Książka dostępna w przedsprzedaży (wysyłka egzemplarzy od 9 września 2019 r.)

„Ultrasonografia w diagnostyce chorób u noworodka” to rodzaj atlasu z bogatym zbiorem zdjęć dotyczących najwcześniejszego okresu życia. Książka będzie służyć jako podręcznik dla specjalizujących się oraz specjalistów neonatologii i pediatrii, może również służyć radiologom zaangażowanym w diagnozowanie noworodków.
To pierwszy tego typu podręcznik w Polsce, o charakterze instruktażowym, napisany przez znakomitych polskich lekarzy, prezentujący doskonałej jakości obrazy pochodzące ze zbiorów własnych autorów oraz z archiwum. Wybitni polscy neonatolodzy i pediatrzy z ogromnym doświadczeniem w ultrasonografii, przygotowując poszczególne rozdziały, dołożyli wszelkich starań, aby przejrzysty układ i zwięzła, ujednolicona forma ułatwiały przyswajanie wiedzy i umiejętności. Zadbali również, aby podręcznik zawierał aktualne i wiarygodne treści oraz wystarczającą liczbę przykładów możliwych patologii.
Redakcja:
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Szpital im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o.
Warszawa 2019
Oprawa: Twarda, 320 stron
Format : A4
ISBN 978-83-89809-41-4
Dostępność: przedsprzedaż
Cena w przedsprzedaży: 200 zł + koszt wysyłki
Cena regularna: 250 zł
Wysyłka: po 9 września 2019 r.

Spis treści:
1. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce chorób okresu noworodkowego − zalety i ograniczenia - Renata Bokiniec
2. Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego
2.1. Anatomia ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego - Joanna Puskarz-Gąsowska
2.2. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego - Justyna Czech-Kowalska, Dorota Bulsiewicz
2.3. Krwawienia wewnątrzczaszkowe u noworodków donoszonych - Justyna Czech-Kowalska, Kinga Gradowska
2.4. Krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego u noworodków urodzonych przedwcześnie - Renata Bokiniec
2.5. Ultrasonograficzny obraz encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków donoszonych - Urszula Majewska
2.6. Leukomalacja okołokomorowa - Urszula Majewska
2.7. Ultrasonografia tylnego dołu czaszki - Urszula Majewska
2.8. Zewnętrzne przestrzenie płynowe ośrodkowego układu nerwowego - Joanna Puskarz-Gąsowska
2.9. Neuroinfekcje w obrazie ultrasonograficznym - Justyna Czech-Kowalska
2.10. Kanał kręgowy w badaniu ultrasonograficznym - Michał Brzewski
2.11. Badanie dopplerowskie krążenia mózgowego - Renata Bokiniec
3. Diagnostyka płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.1. Podstawy ultrasonograficznego obrazowania płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.2. Technika badania - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.3. Diagnostyka opłucnej - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.4. Ostre choroby układu oddechowego u noworodków - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.5. Zapalenia płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.6. Ropień płuca - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.7. Zmiany w USG płuc w chorobach przewlekłych - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.8. Wady wrodzone płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.9. USG płuc w wentylacji wspomaganej - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.10. Ocena przepony - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
4. Diagnostyka serca i dużych naczyń
4.1. Zasady badania echokardiograficznego - Witold Błaż
4.2. Nadciśnienie płucne - Witold Błaż
4.3. Przetrwały przewód tętniczy - Witold Błaż
5. Ultrasonografia jamy brzusznej
5.1. Diagnostyka wątroby i dróg żółciowych - Agnieszka Ochoda-Mazur, Joanna Hurkała
5.2. Diagnostyka układu moczowego - Justyna Czech-Kowalska, Ludmiła Bartoszewicz
5.3. Diagnostyka zmian w nadnerczach - Justyna Czech-Kowalska, Dorota Bulsiewicz
5.4. Diagnostyka martwiczego zapalenia jelit u noworodków - Renata Bokiniec
5.5. Diagnostyka jelita grubego - Piotr Kruczek
5.6. Badanie dopplerowskie naczyń jamy brzusznej - Renata Bokiniec
6. Diagnostyka tarczycy - Aleksandra Mikołajczak
7. Diagnostyka śródpiersia - Michał Brzewski
8. Dysplazja rozwojowa stawu biodrowego - Dariusz Gruszfeld

Cena: 200 zł

Pakiet dwóch książek w super cenie 180 zł (cena okładkowa dwóch książek 230 zł) + "Suplementacja diety" GRATIS

Pakiet 2 książek: "Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce - zalecenia PTN (wydania III - 2019)" + "Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie - zalecenia PTN i PTP" + w prezencie "Suplementacja diety" (łączny koszt cennikowy to 270 zł, w pakiecie taniej o 90 zł)
Cena: 180 zł

Poradnik dyżuranta

„Poradnik dyżuranta – pediatria” to pozycja obowiązkowa w kieszeni fartucha każdego pediatry.

Każdy lekarz, który dyżuruje w lecznictwie zamkniętym lub otwartym, pracuje w SOR czy izbie przyjęć, z pewnością doceni ten poradnik. Będzie on bardzo przydatny również lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. „Poradnik dyżuranta – pediatria” to pozycja, która z powodzeniem może się ubiegać o miano „przyjaciela lekarza”, nie tylko na dyżurze − prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Poszczególne rozdziały zawierają instrukcje postępowania w stanach nagłych − od udzielenia pierwszej pomocy, wskazania do hospitalizacji po podanie nazw koniecznych leków i ich dawek w poszczególnych stanach chorobowych i grupach wiekowych dzieci. W poradniku umieszczono także poważne i kategoryczne zakazy oraz ostrzeżenia.
Uwagę czytelnika przyciągają teksty w czerwonych ramkach z napisem „Zapamiętaj!” czy „Uwaga!”.

Każdy rozdział przygotowano według przejrzystego schematu, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z poradnika.

41 autorów
43 tematy dotyczące nagłych problemów klinicznych

SPIS TREŚCI
1. Anafilaksja - Marta Szwarc-Bronikowska, Anna Wieteska-Klimczak
2. Bezdech - Andrzej Piotrowski
3. Ból brzucha - Ludmiła Bacewicz
4. Ból w klatce piersiowej - Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska, Małgorzata Żuk, Grażyna Brzezińska-Rajszys,
5. Monika Kowalczyk-Domagała, Łucja Gorbacz-Mrowiec
6. Drgawki - Dariusz Chmielewski
7. Duszność - Milena Greczan, Małgorzata Piłat, Piotr Buda, Marek Migdał
8. Gorączka i zespoły uogólnionej reakcji zapalnej - Piotr Buda, Anna Wieteska-Klimczak
9. Hiperamonemia i inne nagłe stany metaboliczne - Dariusz Rokicki
10. Hiperglikemia, cukrzycowa kwasica ketonowa - Małgorzata Wajda-Cuszlag, Mieczysław Szalecki
11. Hipoglikemia - Dominika Jedlińska, Dariusz Gruszfeld
12. Hipokalcemia i przełom hiperkalcemiczny - Łukasz Obrycki, Mieczysław Litwin
13. Inwazyjna choroba meningokokowa - Piotr Buda, Andrzej Piotrowski
14. Nagłe zatrzymanie krążenia - Andrzej Piotrowski
15. Niedoczynność kory nadnerczy - Elżbieta Moszczyńska
16. Niewydolność serca - Małgorzata Żuk, Anna Sądel-Wieczorek
17. Omdlenia - Małgorzata Żuk
18. Oparzenia przewodu pokarmowego - Marek Woynarowski
19. Ostra biegunka - Piotr Buda, Janusz Książyk
20. Ostra niewydolność nerek - Ryszard Grenda
21. Ostra niewydolność wątroby - Irena Jankowska, Piotr Socha
22. Ostre stany w onkologii i hematologii - Agnieszka Brożyna, Monika Drogosiewicz, Bożenna Dembowska-Bagińska
23. Ostre zaburzenia psychiczne - Maria Zielińska-Michałkiewicz
24. Pilne i nagłe stany przednadciśnieniowe - Łukasz Obrycki, Anna Niemirska, Mieczysław Litwin
25. Połknięcia ciał obcych - Marek Woynarowski
26. Przetoczenia preparatów krwiopochodnych - Andrzej Piotrowski
27. Sedacja i analgezja - Andrzej Piotrowski
28. Sepsa - Andrzej Piotrowski
29. Tachy- i bradyarytmie - Katarzyna Bieganowska
30. Wstrząs - Andrzej Piotrowski
31. Wymioty - Diana Kamińska, Piotr Buda
32. Zaburzenia gospodarki potasowej - Piotr Buda, Janusz Książyk
33. Zaburzenia gospodarki sodowej i wody - Piotr Buda, Janusz Książyk
34. Zaburzenia świadomości - Piotr Buda
35. Zakrzepica centralnego dostępu naczyniowego - Mikołaj Danko, Katarzyna Tobota, Janusz Książyk
36. Zapalenie mózgu - Piotr Buda, Barbara Szal-Karkowska
37. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - Piotr Buda, Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
38. Zatrucia - Ryszard Grenda
Dodatki
1. Lista kontrolna zleceń lekarskich - Piotr Buda
2. Przygotowanie do zabiegów operacyjnych - Piotr Buda
3. Modyfikacja dawkowania leków - Ryszard Grenda
4. Interakcje leków - Ryszard Grenda
5. Antybiotykoterapia w wybranych stanach nagłych - Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
6. Leki stosowane w wybranych stanach nagłych - Piotr Buda

Cena: 99 zł

Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce- zalecenia PTN (wydanie 3) - rok 2019

SPIS TREŚCI
1. ORGANIZACJA OPIEKI NAD NOWORODKIEM W SKALI REGIONALNEJ
I. Janusz Gadzinowski
II. Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska
2. STANDARD OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ NAD ZDROWYM NOWORODKIEM - Bogumiła Stoińska, Ewa Wieczorek, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
3. ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PALIATYWNEGO W NEONATOLOGII - Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak, Wojciech Walas, Dorota Pawlik, Marek Karwacki, Małgorzata Szeroczyńska, Grażyna Kmita
4. ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z NOWORODKIEM BEZPOŚREDNIO PO URODZENIU - Magdalena Rutkowska, Ryszard Lauterbach, Marzanna Reśko-Zachara, Andrzej Piotrowski
5. PROCEDURA OPÓŹNIONEGO ODPĘPNIENIA I PRZETACZANIA PĘPOWINOWEGO - Jan Mazela
6. TEST PULSOKSYMETRYCZNY − PRZESIEWOWE BADANIE W KIERUNKU KRYTYCZNYCH WRODZONYCH WAD SERCA - Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik
7. ZASADY ANTROPOMETRII W NEONATOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWORODKÓW Z MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA ORAZ WCZEŚNIAKÓW - Monika Sierzputowska-Pieczara, Janusz Gadzinowski
8. NOWORODEK Z OGRANICZENIEM WZRASTANIA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO (IUGR) - Ryszard Lauterbach
9. PÓŹNE WCZEŚNIACTWO - Iwona Sadowska-Krawczenko
10. OPIEKA NAD NOWORODKAMI Z CIĄŻ WIELOPŁODOWYCH - Ewa Gulczyńska
11. KARMIENIE NATURALNE NOWORODKÓW DONOSZONYCH - Barbara Królak-Olejnik
12. ŻYWIENIE ENTERALNE NOWORODKA - Jan Mazela, Karolina Chojnacka, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka, Ewa Gulczyńska, Barbara Michalczyk, Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Wilińska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk
13. ŻYWIENIE POZAJELITOWE - Ryszard Lauterbach
14. PIELĘGNACJA SKÓRY NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA - Jerzy Szczapa
15. ŻÓŁTACZKI OKRESU NOWORODKOWEGO - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Tołłoczko
16. PROFILAKTYKA I LECZENIE BÓLU U NOWORODKA - Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski
17. SZCZEPIENIA W ODDZIALE NOWORODKOWYM U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
18. ZALECENIA DOTYCZĄCE TLENOTERAPII W OKRESIE NOWORODKOWYM - Jerzy Szczapa
19. ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SURFAKTANTU U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa
20. AEROZOLOTERAPIA - Aleksandra Adamczak, Grzegorz Matusiak, Jan Mazela
21. ZASTOSOWANIE KOFEINY W NEONATOLOGII - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Krystyna Bober-Olesińska
22. NOWE KIERUNKI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – ULTRASONOGRAFIA PŁUC - Katarzyna Mielnik, Jan Mazela
23. NIEINWAZYJNE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA U NOWORODKÓW - Tomasz Szczapa
24. NIEINWAZYJNE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA U NOWORODKÓW Z ZASTOSOWANIEM KANIUL NOSOWYCH Z WYSOKIM PRZEPŁYWEM GAZÓW - Tomasz Szczapa
25. WENTYLACJA INWAZYJNA NOWORODKÓW - Andrzej Piotrowski
26. MIEJSCE POZAUSTROJOWEGO UTLENOWANIA BŁONOWEGO W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ U NOWORODKÓW - Iwona Maroszyńska, Jerzy Guzowski, Maciej Moll
27. DYSPLAZJA OSKRZELOWO-PŁUCNA (BPD) – NOWA DEFINICJA, ZASADY ZAPOBIEGANIA I LECZENIA - Magdalena Rutkowska, Krystyna Bober-Olesińska
28. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DROŻNEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Tomasz Talar, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski, Ewa Gulczyńska, Jolanta Kiełbasicz-Binikowska, Renata Bokiniec
29. LECZENIE HIPOTENSJI NOWORODKA Z BARDZO MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA - Ewa Adamska, Witold Błaż, Tomasz Szczapa
30. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZETRWAŁYM NADCIŚNIENIU PŁUCNYM NOWORODKÓW - Janusz Gadzinowski, Monika Sierzputowska-Pieczara
31. LECZENIE HIPOTERMIĄ NOWORODKA Z ENCEFALOPATIĄ NIEDOTLENIENIOWO-NIEDOKRWIENNĄ - Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Marek Nowiczewski
32. ANTYBIOTYKOTERAPIA NOWORODKA Z UWZGLĘDNIENIEM LECZENIA EMPIRYCZNEGO - Iwona Maruniak-Chudek, Ryszard Lauterbach, Anna Tarko
33. SEPSA U NOWORODKA - Ryszard Lauterbach
34. BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH U NOWORODKA - Ryszard Lauterbach
35. STANDARD BADAŃ OBRAZOWYCH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NOWORODKA - Ewa Helwich, Monika Bekiesińska-Figatowska, Renata Bokiniec
36. MARTWICZE ZAPALENIE JELIT - Jerzy Szczapa
37. WSKAZANIA DO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO JAMY BRZUSZNEJ U NOWORODKÓW - Renata Bokiniec
38. STANDARD BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO JAMY BRZUSZNEJ W MARTWICZYM ZAPALENIU JELIT U NOWORODKÓW - Renata Bokiniec
39. OSTRE USZKODZENIE NEREK U NOWORODKA - Iwona Maruniak-Chudek, Anna Suchojad
40. ZAKAŻENIA GRZYBICZE U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa
41. ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HIV U NOWORODKÓW - Ewa Helwich, Magdalena Marczyńska
42. TOKSOPLAZMOZA WRODZONA - Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa
43. ZAKAŻENIE WIRUSEM CYTOMEGALII - Jerzy Szczapa, Małgorzata Paul
44. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ RSV - Ewa Helwich, Róża Borecka
45. PROBIOTYKI W OKRESIE NOWORODKOWYM - Jerzy Szczapa
46. POWIKŁANIA ZAKRZEPOWE W NEONATOLOGII - Piotr Korbal
47. ZAKRZEPICA ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU W OKRESIE NOWORODKOWYM - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich
48. DRGAWKI NOWORODKOWE - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich
49. POSTĘPOWANIE W NIEDOKRWISTOŚCI U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa
50. LECZENIE KRWIĄ U NOWORODKÓW - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
51. WSPIERANIE ROZWOJU NOWORODKA LECZONEGO W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII - Wioletta Cedrowska-Adamus, Beata Rochmińska, Paweł Zawitkowski, Ewa Gulczyńska
52. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DLA RODZIN Z DZIEĆMI URODZONYMI PRZEDWCZEŚNIE - Grażyna Kmita, Eliza Kiepura, Bożena Cieślak-Osik
53. PROGRAM EDUKACJI DLA RODZICÓW - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
54. KOORDYNACJA OPIEKI WIELOSPECJALISTYCZNEJ NAD WCZEŚNIAKIEM ORAZ DZIECKIEM Z ENCEFALOPATIĄ NIEDOKRWIENNO-NIEDOTLENIENIOWĄ DO KOŃCA 3. ROKU ŻYCIA - Ewa Helwich
55. TERAPIA NIEPOPARTA DOWODAMI NAUKOWYMI (EBM) - Ewa Gulczyńska
Cena: 150 zł

Siatki centylowe

Normy rozwojowe dziewcząt/chłopców urodzonych przedwcześnie według T.R. Fenton.
Normy rozwojowe dziewcząt/chłopców w wieku 0-3 lat według WHO.
Normy rozwojowe dziewcząt/chłopców w wieku 3-18 lat oraz normy ciśnienia tętniczego u dziewcząt/chłopców według badań OLAF i OLA

Redakcja:
dr n. med. Zbigniew Kułaga
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin


W obecnym wydaniu „Norm” zmodyfikowaliśmy układ redakcyjny tekstu i tabel, które naszym zdaniem będą łatwiejsze do zastosowania w codziennej praktyce. Zostały one uszeregowane w kolejności według płci. W pierwszej części publikacji przedstawiono normy dla dziewcząt, w drugiej − dla chłopców.

Spis treści:
• Siatka rozwojowa dziewcząt i chłopców przedwcześnie urodzonych według T.R. Fenton (http://www.ucalgary.ca/fenton/2013-languages)
• Wartości 95 cc skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) u dziewcząt i chłopców w 1. roku życia
• Wartości ciśnienia tętniczego (SBP, DBP, MAP) w 2. tygodniu życia u noworodków urodzonych między 26. a 44. tygodniem ciąży
• Siatka centylowa długości/wysokości ciała dziewcząt i chłopców w wieku 0-3 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centylowa masy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 0-3 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centyli i 3 SD BMI dziewcząt i chłopców w wieku 0-3 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centylowa proporcji masy do długości ciała dziewcząt i chłopców w wieku 0-2 lat; standard WHO; pomiary dziewcząt i chłopców w latach 1997-2003 (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatki obwodu głowy dziewcząt i chłopców – WHO 0-5 lat (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Porównanie centyli wysokości ciała dziewcząt i chłopców w wieku 3-5 lat: badanie OLA (linia ciągła) vs standard wzrastania WHO (linia przerywana) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Porównanie centyli masy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 3-5 lat: badanie OLA (linia ciągła) vs standard wzrastania WHO (linia przerywana) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Siatka centylowa wysokości ciała dziewcząt i chłopców
• Siatka centylowa masy ciała dziewcząt i chłopców
• Rozkład odchyleń standardowych (SD) BMI; centyle 85 i 95 oraz granice niedowagi, nadwagi i otyłości u dziewcząt i chłopców
• Wartości parametrów L, M, S dla wskaźnika masy ciała (ang. body mass index, BMI) dziewcząt i chłopców
• Siatka centylowa obwodu talii dziewcząt i chłopców
• Wartości średnie, minimalne i maksymalne oraz odchylenia standardowe (SD) obwodu talii wg wieku i płci
• Wartości średnie, minimalne i maksymalne oraz odchylenia standardowe (SD) obwodu bioder wg wieku i płci
• Wartości centylowe obwodu talii dziewcząt i chłopców w wieku 3-18 lat
• Wartości centylowe obwodu bioder dziewcząt i chłopców w wieku 3-18 lat
• Siatka centylowa obwodu bioder dziewcząt i chłopców
• Porównanie wartości 3, 50, 97 centyla wysokości ciała dziewcząt i chłopców OLA+OLAF vs WHO i normy warszawskie (IMiD; Med Wieku Rozwoj 2001;2:17-118) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Porównanie wartości 3, 50, 97 centyla BMI dla dziewcząt i chłopców OLA+OLAF vs WHO i normy warszawskie (IMiD; Med Wieku Rozwoj 2001;2:17-118) (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/)
• Klasyfikacja ciśnienia tętniczego u dziewcząt, chłopców i młodzieży na podstawie pomiarów gabinetowych
• Centyle ciśnienia krwi: skurczowego, średniego i rozkurczowego dziewcząt i chłopców wg wieku; centyl 90 – linia przerywana, centyl 95 – linia ciągła, centyl 99 – linia kropkowana
• Centyle ciśnienia krwi: skurczowego, średniego i rozkurczowego dziewcząt i chłopców wg wysokości ciała; centyl 90 – linia przerywana, centyl 95 – linia ciągła, centyl 99 – linia kropkowana
• Centyle ciśnienia skurczowego (mmHg) 50-99 oraz 99+5 mmHg dziewcząt i chłopców w zależności od wieku i centyla wysokości ciała (centyle wysokości ciała również wyrażone jako wartość w cm) – populacja ogólna, tj. z uwzględnieniem pomiarów do osób z nadwagą i otyłością; 99+5 mmHg oznacza wartość centyla 99 powiększoną o 5 mmHg; wiek w tabelach to ukończone lata, czyli 3 lata reprezentuje wiek 3,00-3,99
• Dziewczęta i chłopcy SBP
• Dziewczęta i chłopcy DBP
• Zamiana skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi na z-score dla wieku 3-18 lat
• Współczynniki regresji otrzymane z modeli regresji wielomianowej ciśnienia skurczowego i rozkurczowego chłopców i dziewcząt z uwzględnieniem oddziaływania wieku i z-score wysokości ciała oraz interakcji (w przypadku ciśnienia skurczowego modele regresji budowano z uprzednią logarytmiczną transformacją wartości ciśnienia skurczowego)

Cena: 50 zł

Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie

Szanowni Państwo!
„W Polsce odsetek porodów przedwczesnych wynosi obecnie 6%, a co roku rodzi się od 3500 do 4000 dzieci z bardzo małą masą ciała. Z pewnością jednak zauważają Państwo w swojej codziennej pracy zwiększającą się liczbę tych dzieci wypisywanych do domu z oddziałów noworodkowych. Jest to spowodowane stałą poprawą przeżywalności niedojrzałych noworodków, zwłaszcza urodzonych skrajnie i bardzo przedwcześnie. Dziecko urodzone przedwcześnie, nierzadko obarczone wieloma problemami zdrowotnymi, staje się dla wielu lekarzy pracujących w opiece ambulatoryjnej prawdziwym wyzwaniem. Zwłaszcza że właściwa ocena i konieczne interwencje terapeutyczne są niezbędne dla zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka i mogą zapobiec zaburzeniom rozwoju lub ograniczyć istniejący deficyt rozwojowy. Optymalizacja naszych działań może poprawić wyniki leczenia dzieci, zarówno bezpośrednie, jak i te odległe. Dlatego przekazujemy na Państwa ręce opracowanie „Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego”. Zawiera ono 15 zaleceń przedstawiających rekomendacje w zakresie zasad postępowania klinicznego i opieki nad noworodkiem.
Wytyczne zostały opracowane przez zespoły eksperckie na podstawie najnowszych rekomendacji europejskich i światowych towarzystw naukowych, systematycznych
opracowań baz naukowych, takich jak Cochrane Library i Pub Med. Zarazem autorzy poszczególnych zaleceń skoncentrowali się głównie na praktycznych aspektach opieki ambulatoryjnej i przygotowali je według przejrzystego schematu. Mamy nadzieję, że również forma graficzna, w jakiej przedstawiono poszczególne zagadnienia (algorytmy, schematy, tabele, podkreślenia), spotka się z Państwa przychylnością i ułatwi korzystanie z niniejszego opracowania.
„Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie” są wspólnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wierzymy, że współpraca i ujednolicenie działań neonatologów i pediatrów pozwoli na pełniejsze korzystanie z postępów światowej medycyny i przyczyni się do osiągnięcia dalszej poprawy wyników przeżywalności i zmniejszenia zachorowalności dzieci urodzonych przedwcześnie.”

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP
Kierownik Kliniki Neonatologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw.
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Kierownik Kliniki Pediatrii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczecinieSPIS TREŚCI
1. Standard badań okulistycznych - Małgorzata Seroczyńska, Anna Gotz-Więckowska, Marek Rękas
2. Standard realizacji szczepień wcześniaka po wypisie - Hanna Czajka
3. Standard oceny rozwoju psychoruchowego i zasady szczepień u dzieci z problemami neurologicznymi - Iwona Terczyńska, Ewa Emich-Widera, Dorota Dunin-Wąsowicz
4. Opieka i terapia rozwojowa dla wcześniaków i ich rodzin po wypisie ze szpitala (standard w zakresie fizjoterapii i logopedii) - Paweł Zawitkowski, Marcelina Przeździęk, Magdalena Bednarczyk, Liliana Klimont, Paulina Stobnicka-Stolarska, Dorota Dereń, Anna Dylewska, Aleksandra Kmita, Dorota Lipska, Paweł Solecki, Anna Szozda-Bugajska
5. Psychologiczna opieka poszpitalna dla dzieci urodzonych bardzo i skrajnie przedwcześnie - Grażyna Kmita, Agnieszka Maryniak, Mariola Bidzan, Maria Kaźmierczak, Magdalena Chrzan-Dętkoś, Paulina Pawlicka, Eliza Kiepura
6. Żywienie wcześniaka po wypisie ze szpitala - Janusz Książyk, Ryszard Lauterbach
7. Choroba refluksowa przełyku i wymioty u dziecka urodzonego przedwcześnie - Piotr Albrecht, Krzysztof Fyderek, Piotr Socha
8. Trudności z karmieniem dzieci urodzonych przedwcześnie i towarzyszące im problemy – standard nadzoru, diagnostyki i leczenia - Ewa Winnicka, Anna Wiernicka, Anna Rybak, Janusz Książyk, Piotr Socha
9. Opieka endokrynologiczna u dzieci urodzonych przedwcześnie - Beata Pyrżak, Anna Kucharska, Iwona Beń-Skowronek, Mieczysław Szalecki, Maria Szarras-Czapnik, Artur Bossowski
10. Profilaktyka zakażeń RSV - Ewa Helwich, Róża Borecka
11. Postępowanie po wypisie z oddziału noworodkowego dziecka z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną - Marek Kulus
12. Pacjent z nadciśnieniem płucnym w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej - Małgorzata Żuk
13. Standard opieki nad dzieckiem ryzyka kardiologicznego od okresu perinatalnego. Wybrane problemy kardiologiczne w opiece ambulatoryjnej powypisowej u wcześniaka i noworodka z małą masą ciała - Anna Turska-Kmieć, Wanda Kawalec
14. Standard powypisowej wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci urodzonych przedwcześnie i obserwowanych do końca 3. roku życia - Mieczysław Litwin
15. Standard powypisowej wczesnej diagnostyki przewlekłej choroby nerek u dzieci urodzonych przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży i obserwowanych do końca 3. roku życia - Mieczysław Litwin, Sylwester Prokurat
Cena: 80 zł

Suplementacja diety - Wytyczne postępowania u dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

W naszym opracowaniu znajdą Państwo zarówno wiarygodne dane na temat suplementów,
ich właściwości, mechanizmów działania, jak i informacje o konkretnej, aktualnie
zalecanej podaży poszczególnych składników, których niedobór występuje w prawidłowej
diecie, w określonym wieku i stanie zdrowia. Wszystkie rozdziały zawierają najnowsze zalecenia
i wytyczne stosowania poszczególnych suplementów diety, niezbędnych do prawidłowego
rozwoju dzieci, poczynając od okresu życia płodowego.
Cena: 40 zł