Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce, wydanie II - 2017 (PDF)

W związku z dużym zainteresowaniem publikacją udostępniamy Państwu wersję PDF "Pierwsze wydanie Standardów opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce zostało przyjęte przez środowisko neonatologiczne z dużym zainteresowaniem. Wzbudziło gorące dyskusje na temat niektórych proponowanych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu naszych pacjentów. Bardzo nas cieszy ta dyskusja, bo z jednej strony świadczy o tym, że my neonatolodzy nie jesteśmy nimi wyłącznie z przypadku, ale mamy poczucie misji i dobrze wiemy, jak wiele zależy od naszych decyzji, z drugiej strony zaś każda dyskusja na temat trudnych spraw pozwala na zbliżenie się do optymalnych rozwiązań, znajdujących się w pobliżu „złotego środka. 

W kolejnym, drugim wydaniu Standardów... niektóre rozdziały zostały nieco zmodyfikowane lub uzupełnione zgodnie z wynikami nowych badań lub ustaleń. Do poprzedniego zbioru tematów dołączono także nowe, które uznaliśmy za potrzebne w obecnej chwili. Liczę na to, że nadal będziemy dyskutować, jakich tematów nam brakuje, co w tych, które już zostały opracowane, należy zmienić, uściślić lub przeciwnie - pozostawić do indywidualnych rozstrzygnięć lekarzowi zajmującemu się dzieckiem. Autorzy poszczególnych rozdziałów, samodzielni pracownicy naukowi i osoby przez nich zaproszone do współpracy, wykorzystują w swoich rozdziałach rekomendacje europejskie i światowe oraz własne wieloletnie doświadczenie lekarskie. Liczę na to, że efekt tej pracy będzie przez Państwa doceniony i spożytkowany najlepiej, jak to możliwe." - prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich 

Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, WarszawaPobrany plik nie może być rozpowszechniany! Niniejszy PDF zawiera znak wodny mający na celu ochronę przed nielegalnym rozpowszechnianiem oraz ochronę własności intelektualnej autorów i wydawnictwa Naruszenie powyższych praw skutkuje zastosowaniem art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.SPIS TREŚCI:
 1. ORGANIZACJA OPIEKI NAD NOWORODKIEM W SKALI REGIONALNEJ

  1. ODDZIAŁY NOWORODKOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODDZIAŁAMI POŁOŻNICZYMI W RAMACH TEGO SAMEGO SZPITALA - Janusz Gadzinowski

  2. ODDZIAŁY INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA DZIAŁAJĄCE W RAMACH SZPITALA PEDIATRYCZNEGO (PRZYJĘCIA Z ZEWNĄTRZ) - Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska 2. ZASADY POSTĘPOWANIA W NEONATOLOGII PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI OBJĘCIU OPIEKĄ PALIATYWNĄ UWZGLĘDNIAJĄCE RACJE ETYCZNE - Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak, Wojciech Walas, Dorota Pawlik, Marek Karwacki, Małgorzata Szeroczyńska, Grażyna Kmita

 3. ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z NOWORODKIEM BEZPOŚREDNIO PO URODZENIU - Magdalena Rutkowska, Ryszard Lauterbach, Marzanna Reśko-Zachara, Andrzej Piotrowski

 4. OPIEKA NAD NOWORODKAMI Z CIĄŻ WIELOPŁODOWYCH - Ewa Gulczyńska

 5. PROCEDURA OPÓŹNIONEGO ODPĘPNIENIA I PRZETACZANIA PĘPOWINOWEGO - Jan Mazela

 6. ZASADY ANTROPOMETRII W NEONATOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWORODKÓW Z MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA ORAZ WCZEŚNIAKÓW - Monika Sierzputowska-Pieczara, Janusz Gadzinowski

 7. NOWORODEK Z OGRANICZENIEM WZRASTANIA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO (IUGR) - Ryszard Lauterbach

 8. KARMIENIE NATURALNE NOWORODKÓW DONOSZONYCH - Barbara Królak-Olejnik

 9. ŻYWIENIE ENTERALNE NOWORODKA - Jan Mazela, Karolina Chojnacka, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka, Ewa Gulczyńska, Barbara Michalczyk, Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Wilińska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk

 10. ŻYWIENIE POZAJELITOWE - Ryszard Lauterbach

 11. PIELĘGNACJA SKÓRY NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA - Jerzy Szczapa

 12. ŻÓŁTACZKI OKRESU NOWORODKOWEGO - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Justyna Tołłoczko

 13. PROFILAKTYKA I LECZENIE BÓLU U NOWORODKA - Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski

 14. SZCZEPIENIA W ODDZIALE NOWORODKOWYM U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 15. ZALECENIA DOTYCZĄCE TLENOTERAPII W OKRESIE NOWORODKOWYM - Jerzy Szczapa

 16. ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SURFAKTANTU U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa

 17. ZASTOSOWANIE KOFEINY W NEONATOLOGII - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Krystyna Bober-Olesińska

 18. NIEINWAZYJNE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa, Tomasz Szczapa

 19. NIEINWAZYJNE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA U NOWORODKÓW Z ZASTOSOWANIEM KANIUL NOSOWYCH Z WYSOKIM PRZEPŁYWEM GAZÓW - Tomasz Szczapa, Jerzy Szczapa

 20. WENTYLACJA INWAZYJNA NOWORODKÓW - Andrzej Piotrowski

 21. MIEJSCE POZAUSTROJOWEGO UTLENOWANIA BŁONOWEGO W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ U NOWORODKÓW - Iwona Maroszyńska, Jerzy Guzowski, Maciej Moll

 22. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DROŻNEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Tomasz Talar, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski, Ewa Gulczyńska, Jolanta Kiełbasicz-Binikowska, Renata Bokiniec

 23. LECZENIE HIPOTENSJI NOWORODKA Z BARDZO MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA - Ewa Adamska, Witold Błaż, Tomasz Szczapa

 24. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZETRWAŁYM NADCIŚNIENIU PŁUCNYM NOWORODKÓW - Janusz Gadzinowski, Monika Sierzputowska-Pieczara

 25. STANDARD BADAŃ OBRAZOWYCH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NOWORODKA - Ewa Helwich, Monika Bekiesińska-Figatowska, Renata Bokiniec

 26. LECZENIE HIPOTERMIĄ NOWORODKA Z ENCEFALOPATIĄ NIEDOTLENIENIOWO-NIEDOKRWIENNĄ - Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Marek Nowiczewski

 27. WSPIERANIE ROZWOJU NOWORODKA LECZONEGO W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII - Wioletta Cedrowska-Adamus, Beata Rochmińska, Paweł Zawitkowski, Ewa Gulczyńska

 28. ANTYBIOTYKOTERAPIA NOWORODKA Z UWZGLĘDNIENIEM LECZENIA EMPIRYCZNEGO - Iwona Maruniak-Chudek, Ryszard Lauterbach, Anna Tarko

 29. SEPSA U NOWORODKA - Ryszard Lauterbach

 30. BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH U NOWORODKA - Ryszard Lauterbach

 31. MARTWICZE ZAPALENIE JELIT - Jerzy Szczapa

 32. ZAKAŻENIA GRZYBICZE U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa

 33. ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HIV U NOWORODKÓW - Ewa Helwich, Magdalena Marczyńska

 34. TOKSOPLAZMOZA WRODZONA - Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa

 35. ZAKAŻENIE WIRUSEM CYTOMEGALII - Jerzy Szczapa, Małgorzata Paul

 36. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ RSV - Ewa Helwich

 37. PROBIOTYKI W OKRESIE NOWORODKOWYM - Jerzy Szczapa

 38. DRGAWKI NOWORODKOWE - Iwona Terczyńska, Ewa Helwich

 39. POSTĘPOWANIE W NIEDOKRWISTOŚCI U NOWORODKÓW - Jerzy Szczapa

 40. LECZENIE KRWIĄ U NOWORODKÓW - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 41. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DLA RODZIN Z DZIEĆMI URODZONYMI PRZEDWCZEŚNIE - Grażyna Kmita, Bożena Cieślak-Osik, Eliza Kiepura

 42. PROGRAM EDUKACJI DLA RODZICÓW - Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 43. KOORDYNACJA OPIEKI WIELOSPECJALISTYCZNEJ NAD WCZEŚNIAKIEM ORAZ DZIECKIEM Z ENCEFALOPATIĄ NIEDOKRWIENNO-NIEDOTLENIENIOWĄ DO KOŃCA 3. ROKU ŻYCIA - Ewa Helwich

 44. TERAPIA NIEPOPARTA DOWODAMI NAUKOWYMI (EBM) - Ewa Gulczyńska 


Cena: 50 zł