Świąteczna PROMOCJA w naszej internetowej księgarni!

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Promocja trwa AŻ do 19 grudnia 2019 r.

O wydawnictwie

 

 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Pediatria jest prezentowanie postępów nauk medycznych oraz rozpowszechnianie zasad postępowanie diagnostycznego i leczniczego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, standardy i wytyczne oraz stanowiska ekspertów. 

 

 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Profilaktyka Zdrowotna jest prezentowanie tematyki profilaktyki zdrowotnej pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej, przy założeniu że jest ona jedną z podstawowych składowych opieki medycznej.

 

 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej jest promowanie poprzez doświadczenia naukowe i kliniczne postępu oraz jak najwyższych standardów diagnostyki i leczenia chirurgicznego dzieci.