Wszystkie zamówienia złożone od 25.04.2019 r. do 05.05.2019 r. będą realizowane po 06.05.2019 r. - za utrudnienia przepraszamy!

O wydawnictwie

 

 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Pediatria jest prezentowanie postępów nauk medycznych oraz rozpowszechnianie zasad postępowanie diagnostycznego i leczniczego w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, standardy i wytyczne oraz stanowiska ekspertów. 

 

 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Profilaktyka Zdrowotna jest prezentowanie tematyki profilaktyki zdrowotnej pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej, przy założeniu że jest ona jedną z podstawowych składowych opieki medycznej.

 

 

Misją czasopisma Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej jest promowanie poprzez doświadczenia naukowe i kliniczne postępu oraz jak najwyższych standardów diagnostyki i leczenia chirurgicznego dzieci.