SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników firma Media-Press. Sp. z o.o.- wydawca czasopisma Standardy Medyczne Pediatria - wdrożyła tryb pracy zdalnej. Dlatego też realizacja zamówień, wysyłka oraz doręczenie przesyłek może się wydłużyć. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie naszych działań, które podjęliśmy w trosce o nasze wspólne dobro. O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz Facebooka.

Prawa autorskie

 

Prawa autorskie

1. Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie Internetowym teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

3. Wykorzystywanie treści Serwisu Internetowego, a w szczególności:

a) utrwalanie;

b) zwielokrotnianie określoną techniką;

c) modyfikowanie;

d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych - z zastrzeżeniem § 4 ust. 17 lit. a) - odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.