Bezpłatne artykuły

Ilość artykułów: 1168

SPIS TREŚCI

Zespół krótkiego jelita jako konsekwencja chirurgii przewodu pokarmowego

prof. dr hab. Janusz Książyk, Marta Sibilska, Elżbieta Banaś, Katarzyna Popińska,

Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków wczesnodziecięcych – doświadczenie własne

lek. med. Dariusz Wyrzykowski, Maciej Chojnicki, Barbara Chrzanowska, Piotr Czauderna,

Rola chirurga w zapobieganiu nagłej śmierci noworodków i niemowląt

dr Ludmiła Bacewicz, Piotr Kaliciński, dr Dariusz Polnik, Małgorzata Łyszkowska,

Nowoczesne postępowanie chirurgiczne w epidermolysis bullosa

dr hab. Bartłomiej Noszczyk, Joanna Jutkiewicz,

Mózgowe porażenie dziecięce jako wynik uszkodzenia mózgu u dzieci z zakażeniami wrodzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia wirusem cytomegalii

prof. dr hab. Bogumiła Milewska-Bobula, Dorota Dunin-Wąsowicz, Bożena Lipka, Elżbieta Jurkiewicz, Iwona Pakuła-Kościesza,

Rola chirurga w leczeniu i rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

dr Ludmiła Bacewicz, dr Marek Szymczak, Wojciech Kwiatkowski, Dorota Broniszczak, Piotr Kaliciński,

Rearanżacje regionów subtelomerowych jako czynnik etiologiczny zaburzeń rozwoju u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, cechami dysmorfii i wadami wrodzonymi – wyniki badań w grupie 149 chorych

Małgorzata Krajewska-Walasek, dr Aleksandra Jazela-Stanek, Anna Gutkowska, Aleksandra Marczak, Marzena Juszczak, Maria Gajdulewicz, Krystyna Spodar, Monika Kugaudo, Magdalena Białecka, Elżbieta Ciara, Krystyna Chrzanowska, Ewa Popowska,

Ocena wpływu wysokotłuszczowej diety na parametry gospodarki lipidowej u dzieci z padaczką lekooporną leczonych dietą ketogenną

dr hab. Piotr Socha, dr inż. Anna Stolarczyk, Marek Bachański, Aldona Wierzbicka, Ewa Krawiecka, Katarzyna Szott,

Rozkłady wartości ciśnienia krwi w populacji referencyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Zbiegniew Kułaga, mgr Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Ewelina Napieralska, Katarzyna Kułaga,

Zmiany w układzie krążenia w wybranych chorobach tkanki łącznej

dr Lidia Ziółkowska, prof. dr hab. Wanda Kawalec, dr Anna Turska-Kmieć, Monika Kowalczyk,

Diagnostyka i postępowanie w polekowym uszkodzeniu wątroby

prof. dr hab. Irena Jankowska, Krzysztof Jankowski,

Farmakoterapia w czasie karmienia piersią

prof. dr hab. Jerzy Socha, Natasza Tobiasz-Kałkun,

Zapalenie oskrzelików

prof. dr hab. Marek Kulus, Marta Krawiec,

Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych – wytyczne

prof. Jacek R. Imiela, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka, Marek Tałałaj, Wanda Horst-Sikorska, Ewa Sewerynek, Magdalena Ignaszak-Szczepaniak,

Stanowisko grupy ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3

dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Janusz Książyk, prof. dr hab. Józef Ryżko, dr hab. Teresa Jackowska, dr hab. Halin Weker, prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Jadwiga Charzewska, prof. dr hab. Alicja Chybicka, dr Dariusz Gruszfeld, prof. Jacek R. Imiela, prof. Ewa Helwich, prof. dr hab. Maciej Kaczmarski, prof. Ryszard Poręba, prof. dr hab. Ryszard Lauterbach, dr Hanna Mojska, prof. Witold Lukas, prof. dr hab. Andrzej Milanowski, prof. Stanisław Radowicki, prof. Hanna Szajwska, prof. Jerzy Szczapa, prof. dr hab. Jarosław Walkowiak,