Bezpłatne artykuły

Ilość artykułów: 1168

SPIS TREŚCI

Szczepienia dzieci i osób dorosłych uczulonych na białko jaja kurzego – coraz mniej ograniczeń.

dr Beata Wolska‑Kuśnierz, prof. dr hab. Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć, dr Małgorzata Pac, Maja Klaudel-Dreszler, Barbara Pietrucha, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Katarzyna Bernat - Sitarz, Nel Dąbrowska - Leonik, Przemysław Westfal, Wojciech Janowicz, Elżbieta Piskorska,

Zespół Cohena – kryteria kliniczne, podłoże molekularne oraz możliwości diagnostyczne.

Małgorzata Krajewska-Walasek, Agata Skórka, Dorota Gieruszczak - Białek, Krystyna H. Chrzanowska,

Najnowsza teoria o molekularnych i genetycznych podstawach IBD – autofagia, dysregulacja flory bakteryjnej i stres oksydacyjny.

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Jarosław Kierkuś, Edyta Szymańska, Agnieszka Wegner, Michał Szczepański,

Leczenie zaburzeń gospodarki potasowej u dzieci.

prof. dr hab. Janusz Książyk, Piotr Buda,

Rzadkie choroby gastroenterologiczne i hepatologiczne – jako problem zdrowia publicznego.

dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Wojciech Cichy, Joanna Pawłowska, prof. dr hab. Jerzy Socha,