Bezpłatne artykuły

Ilość artykułów: 1168

SPIS TREŚCI

Suplementy diety – korzyści i zagrożenia.

Mirosław Jarosz, Katarzyna Stoś, Wioletta Respondek, Katarzyna Wolnicka,

Wrodzony zespół naczyniakowatości limfatycznej jelita cienkiego – opis przypadku.

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Anna Rybak, dr hab. Marek Woynarowski, prof. dr hab. Jerzy Socha,

Manometria anorektalna w diagnostyce i terapii zaburzeń defekacji u dzieci.

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Maciej Dądalski, dr Jarosław Kierkuś, Grzegorz Oracz,

Terapia zaparć stolca u dzieci.

prof. dr hab. Józef Ryżko, dr Maciej Dądalski, Grzegorz Oracz,

Aktualne spojrzenie na zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży.

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Wojciech Jańczyk,

Zalecenia pielęgnacji centralnych kaniul żylnych tunelizowanych.

Anna Wieteska-Klimczak, prof. dr hab. Janusz Książyk, Maryla Podemska,