Bezpłatne artykuły

Ilość artykułów: 1168

SPIS TREŚCI

Zmienne ekonomiczne a umieralność młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999–2006

lek. med. Zbiegniew Kułaga, mgr Aneta Grajda, Beata Gurzkowska, Ewelina Napieralska, Piotr Wójcik, Anna Jakubowska-Winecka,

Porównanie polskich siatek wzrastania dzieci (wysokość i masa ciała – do wieku) z siatkami rozwoju WHO

prof. dr hab. Janusz Książyk, Joanna Friedman-Gruszczyńska, Magdalena Ossolińska, Dorota Wesół-Kucharska,

Leki antyleukotrienowe w pediatrii

Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, dr Paulina Sobkowiak,

Stwardnienie rozsiane u dzieci. Część 1: Historia, epidemiologia, czynniki ryzyka zachorowania i przebieg naturalny

prof. dr hab. Katarzyna Kotulska, Tomasz Kmieć, Dariusz Chmielewski, Sergiusz Jóźwiak,

Znaczenie białka w żywieniu niemowląt

dr hab. Piotr Socha, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, dr Dariusz Gruszfeld, prof. dr hab. Jerzy Socha, dr inż. Anna Stolarczyk,

Aktywność enzymatyczna bakterii jelita grubego człowieka

mgr inż. Marta Mroczyńska, Zdzisława Libudzisz,

Leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby

dr hab. Piotr Socha, lek. med. Wojciech Jańczyk,

Leczenie otyłości u dzieci

lek. med. Wojciech Jańczyk,

Wytyczne Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dotyczące stosowania 13-walentnej skoniugowanej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom – Prevenar 13

prof. dr hab. Ewa Bernatowska, dr Paweł Grzesiowski, dr hab. Teresa Jackowska, prof. dr hab. Anna Dobrzańska, prof. dr hab. Jacek Wysocki, prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska, dr Hanna Czajka, dr Ryszard Konior, prof. dr hab. Leszek Szenborn, dr Jacek Mrukowicz,

Co to jest zespół metaboliczny u dzieci?

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Wojciech Jańczyk,