Bezpłatne artykuły

Ilość artykułów: 1168

SPIS TREŚCI

Masywna osteoliza kośćca oraz guzy wątroby u dziecka z wtórnym zespołem hemofagocytarnym w przebiegu chłoniaka anaplastycznego olbrzymiokomórkowego.

Olga Rutynowska‑Pronicka, prof. dr hab. Janusz Książyk, Joanna Pawłowska, Piotr Buda, Bożenna Dembowska-Bagińska, Andrzej Kościesza,

Bank mleka kobiecego w Polsce - pierwsze doświadczenia.

prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, dr Maria Wilińska, Anna Kowal, Aleksandra Wesołowska, Ewa Głuszak-Idziakowska, Magdalena Składanowska, Elżbieta Baranowska, Zofia Słodkowska,

Ocena rozkładu tkanki tłuszczowej metodą rezonansu magnetycznego u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby.

dr hab. Piotr Socha, dr hab. Mieczysław Litwin, lek. med. Wojciech Jańczyk, Elżbieta Jurkiewicz, Joanna Neuhoff-Murawska, Aldona Wierzbicka-Rucińska,

Encefalopatia wątrobowa – klasyfikacja i kliniczne skale oceny.

prof. dr hab. Irena Jankowska, prof. dr hab. Katarzyna Kotulska, Dorota Wicher,

Histiocytoza z komórek Langerhansa u dzieci.

Katarzyna Jończyk-Potoczna, Katarzyna Derwich, Magdalena Samborska,

Zakażenie wertykalne HCV.

Magdalena Marczyńska, Małgorzata Aniszewska, Barbara Kowalik-Mikołajewska, Magdalena Pluta,

Zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego.

Jolanta Popielska, Magdalena Marczyńska,