Chirurgia 1 | 2016

SPIS TREŚCI

Ostre zapalenie trzustki jako powikłanie po zabiegu ortopedycznym - opis przypadku

Anna Walęza-Widuch, Katarzyna Byrka-Owczarek, Janusz Bohosiewicz,