Chirurgia 1 | 2018

SPIS TREŚCI

Ocena wyników leczenia wgłobień jelitowych u dzieci w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w latach 2002–2012

Czesław Cielecki, Marcin Obel, Tomasz Mełges Mełges, Marzena Nosek, Agnieszka Brodzisz, Paweł Nachulewicz,
Chirurgia 1 | 2018
Cena:6 zł

Ocena przydatności oznaczania kalretyniny w diagnostyce choroby Hirschsprunga w doświadczeniu jednoośrodkowym

Małgorzata Grochot, Oskar Zgraj, Marcin Maślanka, Katarzyna Wysocka, Grażyna Drabik, Wojciech Górecki,
Chirurgia 1 | 2018
Cena:6 zł