Standard postępowania w toksoplazmozie wrodzonej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Toksoplazmoza wrodzona jest chorobą wywoływaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii (T. gondii). Może powodować poważne uszkodzenie płodu lub utajoną chorobę, która nieleczona ujawnia się w postaci późnych powikłań: ślepoty, zaburzeń neurologicznych czy opóźnionego rozwoju psychoruchowego. Skoordynowane działania ginekologów, lekarzy chorób zakaźnych i neonatologów/pediatrów powinny mieć na celu jak najwcześniejsze rozpoznanie zagrożenia dla płodu, leczenie ciężarnej, a następnie wczesną diagnostykę i leczenie noworodka. Artykuł przedstawia aktualną wiedzę na temat wrodzonego zarażenia T. gondii oraz praktyczne wskazówki dotyczące diagnostyki i leczenia tej groźnej choroby w warunkach polskich. 

Abstract:

Congenital toxoplasmosis is a parasitic disease caused by Toxoplasma gondii (T. gondii). It may lead to a severe fetal harm or a latent disease, which when untreated may manifest as late complications: blindness, neurological disorders or delayed motor development. Coordinated efforts of gynaecologists, infectious diseases specialists and neonatologists/paediatricians should aim to early detection of fetal risk, prenatal treatment, then early diagnosis and treatment of a newborn. The article presents the current knowledge about congenital T. gondii infection and practical guidelines regarding diagnosis and treatment of this serious disease in the context of Poland. author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Anna Niezgoda

author-image

Eliza Michalska

author-image

Justyna Czech-Kowalska