Stosowanie mleka modyfikowanego przeznaczonego dla młodszych dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opracowanie na podstawie: Verduci E, Di Profio E, Corsello A. Which Milk during the Second Year of Life: A Personalized Choice for a Healthy Future? Nutrients 2021;1310:3412; https://doi.org/10.3390/nu13103412

W artykule omówiono część założeń pracy Verduci i wsp. opublikowanej na łamach czasopisma Nutrients w 2021 r., dotyczącej porównania efektów spożywania mleka modyfikowanego przeznaczonego dla młodszych dzieci oraz mleka krowiego.

Abstract:

Based on: Verduci E, Di Profio E, Corsello A. Which Milk during the Second Year of Life: A Personalized Choice for a Healthy Future? Nutrients 2021;1310:3412; https://doi.org/10.3390/nu13103412

The article summarizes parts of Verduci et al. paper published in Nutrients in 2021, which discussed the effects of young child formula and cow milk consuptionauthor-image

Jędrzej Sarnecki