Padaczka autoimmunologiczna u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Padaczka o podłożu autoimmunologicznym stanowi rzadką, ale potencjalnie możliwą do leczenia formę padaczki. Napady padaczkowe mogą być objawem lub konsekwencją autoimmunologicznego zapalenia mózgu czy też innej choroby autoimmunologicznej z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ponadto współczesne badania naukowe dowodzą, że przeciwciała charakterystyczne dla autoimmunologicznego zapalenia mózgu są obecne również u niektórych pacjentów, u których stwierdza się wyłącznie napady padaczkowe. Biorąc pod uwagę aktualną wiedzę, padaczkę autoimmunologiczną można traktować jako podgrupę autoimmunologicznego zapalenia mózgu, w której napady i padaczka są dominującym lub jedynym objawem. Prawidłowa diagnoza i wczesne wdrożenie leczenia immunomodulującego znacząco poprawiają rokowanie i mogą prowadzić do całkowitego ustąpienia objawów.
Standardy Medyczne Pediatria, 2022  T. 19, 642-647

Abstract:

Autoimmune epilepsy is a rare but potentially treatable form of epilepsy. Seizures may be a symptom or a consequence of autoimmune encephalitis or other autoimmune disease involving the CNS. Moreover, modern scientific research proves that antibodies characteristic of autoimmune encephalitis are also present in some patients with only seizures. Based on current knowledge, autoimmune epilepsy can be considered as a subgroup of autoimmune encephalitis in which seizures and epilepsy are the dominant or only symptom. Correct diagnosis and early immunomodulatory treatment significantly improve the patient’s prognosis and may result in complete symptom relief.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 642-647


8 zł

author-image

Marta Zawadzka

author-image

Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska