Sebelipaza alfa w enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów z deficytem lipazy lizosomalnej – analiza i omówienie wyników badań klinicznych fazy II i III


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule zanalizowano i omówiono wyniki badań klinicznych fazy II i III dotyczących skuteczności rekombinowanej ludzkiej sebelipazy alfa u pacjentów z deficytem lipazy lizosomalnej. Tekst wzbogacono o komentarze autorów artykułu.


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 13-18

Abstract:

The article provides the analysis and discussion of the clinical trials phase II and III results on sebelipase alfa in enzyme replacement therapy in patients with lysosomal lipase deficiency. The article has been enriched with the authors’ own commentarties.


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 13-18


8 zł

author-image

Patryk Lipiński

author-image

Anna Tylki-Szymańska