Deficyt kwaśnej sfingomielinazy – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Niedobór aktywności sfingomielinazy należy do wrodzonych błędów metabolizmu z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. W artykule przedstawiono patogenezę, obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie. Autorzy zaprezentowali ponadto własne obserwacje kliniczne oraz zaproponowali algorytm diagnostyczny.


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 159-164

Abstract:

Sphingomyelinase deficiency is an inborn error of metabolism among lysosomal storage diseases. The article presents the pathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment of the disease. The authors also presented their own clinical observations and proposed a diagnostic algorithm.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 159-164


8 zł

author-image

Patryk Lipiński

author-image

Anna Tylki-Szymańska