Jak prawidłowo interpretować wyniki badań biochemicznych (enzymatycznych) i molekularnych w diagnostyce choroby Fabry’ego – analiza przypadków klinicznych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroba Fabry’ego jest lizosomalną chorobą spichrzeniową z grupy sfingolipidoz związaną z niedoborem aktywności enzymu alfa-galaktozydazy A.
Wyróżnia się zróżnicowanym obrazem klinicznym (także wśród członków rodziny), zmienną dynamiką przebiegu oraz różnym „zestawem” objawów
klinicznych w każdej dekadzie życia. W artykule przedstawiono analizę obrazu klinicznego oraz procesu diagnostycznego, wzbogaconą o opis przypadków klinicznych.

Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 327-331

Abstract:

Fabry disease is a lysosomal storage disease called sphingolipidosis and is caused by alpha-galactosidase A deficient activity. It is distinguished by a diverse clinical picture (also among family members), variable dynamics of the clinical course and a different set of clinical symptoms in each decade of life. The paper presents an analysis of clinical manifestations and diagnostic process enriched with report of clinical cases.

Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, 327-331


10 zł

author-image

Patryk Lipiński

author-image

Anna Tylki-Szymańska