Profilaktyka niedoboru żelaza u dzieci – standard postępowania.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Niedokrwistość jest chorobą ogólnoustrojową i późnymobjawem niedoboru żelaza, którego następstwa dla rozwoju psychomotorycznego dziecka mogą być długotrwałe i nieodwracalne. W pracy omówiono powszechnie dostępne badania laboratoryjne oraz najnowsze kierunki w diagnostyce niedoboru żelaza i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza. Od lat znane w Polsce grupy ryzyka niedoboru żelaza wśród dzieci przedstawiono w połączeniu z rekomendacjami Amerykańskiej Akademii Pediatrii z 2010 roku (diagnostyka i zapobieganie niedoborowi żelaza i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza u dzieci w pierwszych 3 latach życia).

Abstract:

Anaemia is a very late symptom of iron deficiency. Iron deficiency itself adversely affects the neurodevelopment in children and some of these effects maybe long-term and irreversible. The most common and new laboratory measurements used to describe ironstatus are presented in this paper. Authors discussabout iron-deficiency risk groups in Poland and present new recommendations of American Academy of Pediatrics from 2010 (diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anaemia in children 0–3 years of age).author-image

Agata Pleskaczyńska

author-image

Anna Dobrzańska