Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami w Polsce


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Komitet Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Naukpo zapoznaniu się z sytuacją w diagnostyce i leczeniupacjentów z chorobami rzadkimi w kraju, uwzględniającrekomendacje Komisji Europejskiej w tej sprawie, wnioskujeo ogłoszenie konkursu na naukowo‑rozwojowyprojekt celowy zamawiany w celu utworzenia „rejestruchorób rzadkich w populacji polskiej”.

Abstract:

None

author-image

Ewa Pronicka

author-image

Danuta Chlebna-Sokół

author-image

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Anna Turska-Kmieć

author-image

Ryszard Grenda

author-image

Maciej Kaczmarski

author-image

prof. Marian Krawczyński

author-image

prof. dr hab. Barbara Woynarowska

author-image

prof. dr hab. Leszek Szewczyk

author-image

Alicja Chybicka

author-image

Ryszard Lauterbach

author-image

Andrzej Milanowski

author-image

prof. dr hab. Jacek Grygalewicz

author-image

prof. dr hab. Jadwiga Komender

author-image

prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska

author-image

prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak

author-image

prof. dr hab. Irena Namysłowska

author-image

Jarosław Walkowiak