Pediatria 2 | 2020

SPIS TREŚCI

COVID-19 – epidemiologia, obraz kliniczny oraz postępowanie z ciężarną i noworodkiem

Monika Ziarnik, Joanna Sosnowska, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Magdalena Figlerowicz, Jacek Wysocki, Jan Mazela,
Pediatria 2 | 2020

Przebieg COVID-19 u dzieci – stan wiedzy na marzec 2020

Jędrzej Sarnecki, Ernest Kuchar,
Pediatria 2 | 2020

Choroby wysypkowe u dzieci. Część II – osutki krostkowe

Edyta Sawińska, Justyna Szczęch, Kamila Jaworecka, Adam Reich,
Pediatria 2 | 2020
Cena:6 zł

Gojenie ran

Weronika Jaroń, Agnieszka Łątkowska ,
Pediatria 2 | 2020
Cena:6 zł

Rozwój i stan obecny szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce

Dominik Golicki, Iwona Dobrowolska, Andżelika Gawrońska,
Pediatria 2 | 2020
Cena:8 zł

Niedobór alfa-1-antytrypsyny

Agnieszka Bakuła,
Pediatria 2 | 2020
Cena:6 zł

Torbiel dermoidalna oczodołu u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadków oraz przegląd literatury

Ewelina Wojciechowska, Hanna Garnier, Aleksandra Opala, Dariusz Wyrzykowski, Stefan Anzelewicz, Andrzej Gołębiewski, Iwona Grabska-Liberek, Piotr Czauderna,
Pediatria 2 | 2020
Cena:8 zł