Pediatria 4 | 2020

SPIS TREŚCI

Schemat postępowania diagnostycznego i ocena obrazu klinicznego zespołu Noonan, ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonych patologii serca

Magdalena Pelc*, Lidia Ziółkowska*, Elżbieta Ciara, Małgorzata Krajewska-Walasek,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

Hiperglikemia u noworodków

Agata Tarkowska, Wanda Furmaga-Jabłońska,
Pediatria 4 | 2020
Cena:8 zł

Zespół Pradera i Willego

Agnieszka Lecka-Ambroziak, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

Pierwotna niedoczynność przytarczyc

Augustin Sebiguli-Marishekome, Karolina Kot, Mieczysław Szalecki,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

Niedobór syntetazy glutationowej

Dorota Bulsiewicz,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

Wrodzone zwężenie zastawki aorty

Krzysztof Godlewski, Bożena Werner, Robert Sabiniewicz,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

Regurgitacje i refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt

Jarosław Kwiecień,
Pediatria 4 | 2020
Cena:8 zł

Neurofibromatoza typu 1 (choroba von Recklinghausena)

Monika Słowińska, Sergiusz Jóźwiak,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

Zespół CHARGE – analiza fenotypu jedenastu pacjentów z heterozygotyczną mutacją w genie CHD7

Anna Bolanowska-Tyszko, Krzysztof Szczałuba, Agnieszka Stembalska, Ewelina Wolańska, Maria Sąsiadek, Robert Śmigiel,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł

6-letnia dziewczynka obserwowana w kierunku alergii wieloważnej

Katarzyna Markowska-Wróbel, Anna Biernacka, Barbara Żurek, Agata Chobot,
Pediatria 4 | 2020
Cena:8 zł

Przemijający całkowity blok przedsionkowo-komorowy u noworodka

Paulina Lubocka, Robert Sabiniewicz,
Pediatria 4 | 2020
Cena:6 zł